Küme AKADEMİSİ ve Rekabet Araştırmaları MERKEZİ;

REKMER

REKMER olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde, rekabet, inovasyon, girişimcilik, kümelenme ve strateji alanlarında hizmet sunan bir proje ve danışmanlık merkeziyiz.

Telefon

+90 312 466 7533

Email

rekmer@ybu.edu.tr

Adres

Cinnah Caddesi, No: 16, Çankaya, Ankara, Türkiye

Bizden Haberler

7. Girişimcilik Eğitimleri Başvuruları Başladı

Sevgili Girişimci Adaylarımız Mülakat listelerine erişmek için lütfen buraya tıklayınız! Bilgilerinize.REKMER Girişimcilik Eğitimleri Son başvuru tarihi: 21.02.2021 Üniversitemiz Küme Akademisi ve Rekabet Araştırmaları Merkezinin (REKMER) öncülüğünde REKMER...

Rekmer Girişimcilik Eğitimleri İlk Filizlerini Vermeye Başladı

Rekmer Girişimcilik Eğitimlerini başarılı ile tamamlayan öğrencilerimiz, ilk girişimlerini başarılı bir şekilde hayata geçirdiler. KendinAltak.com ile hiç bir yerde olmayan tasarımlar ve özel üretim takılar artık ayağınıza geliyor. Öğrencilerimizi bu girişimlerinden...

REKMER Girişimcilik Eğitimleri Mülakat Duyurusu

Merhaba Değerli Öğrencilerimiz, REKMER Girişimcilik Eğitimleri için yapmış bulunduğunuz ön başvurular değerlendirildi, mülakatlar 6 Kasım Salı günü Esenboğa Külliyesi B260 nolu odada, 7 Kasım Çarşamba günü de Cinnah Yerleşkesi 117 no'lu odada yapılacaktır. Mülakat...

Rekmer Girişimcilik Eğitimleri Başlıyor

REKMER Girişimcilik Eğitimleri Başvuruları Devam Ediyor Üniversitemiz Küme Akademisi ve Rekabet Araştırmaları Merkezinin (REKMER) öncülüğünde REKMER Girişimcilik Eğitimleri’nin 6. sı düzenlenecektir. Girişimci bir üniversite olma vizyonuyla hareket eden üniversitemize...

Rekmer;

Biz Kimiz?

REKMER olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde, rekabet, inovasyon, girişimcilik, kümelenme ve strateji alanlarında hizmet sunan bir proje ve danışmanlık merkeziyiz.
REKMER hızla değişen ve gelişen iş dünyasının karmaşık problemlerine çözüm üretmenin yanında, üniversite içindeki farklı disiplinleri bir araya getirerek, bütüncül bir yaklaşımla katma değeri yüksek projeler gerçekleştirmektedir.
STRATEJİ Danışmanlığı
Uzun vadeli başarıyı elde etmek için vizyoner bir planlama yapılırken kurumun misyonuna ve varoluş nedenine uyumlu olan hedef, amaç ve projerlerin gerçekçi bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. REKMER, profesyonel ve tecrübeli ekibiyle stratejik plan, iç ve dış paydaş analizleri, iç-dış çevre analizleri, eylem planları hazırlanması, ve stratejik plan izleme ve değerlendirilmesi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir
Rekabet Danışmanlığı
Globalleşen piyasalarda firmalar yalnızca yerel aktörlerle değil global aktörlerle de rekabet içerisine girmektedirler. Bu şartlarda, firmaların rakiplerini iyi analiz etmeleri onları bir adım öne çıkaracaktır. REKMER firmaların işlerini yaparken karşılaştığı rekabet ile ilgili sorunlara çözüm üretmekte; firmaların içinde bulunduğu sektörleri analiz ederek kritik öneme sahip rakipleri belirlemekte ve bu rakiplerin stratejilerini analiz ederek fırsat ve tehditleri belirlemektedir.
Pİyasa Araştırması Danışmanlığı
Yatırım planlama ve mevcut durum analizlerinde en önemli noktalardan biri de piyasa araştırmasının doğru bir biçimde yapılmasıdır. Belirlenen piyasalardaki talep koşulları, ürünlere yönelik satış verileri ve ileriye dönük satış tahminleri, yurtiçi ve yurtdışı rekabet derecesi ile tüketici tepkisinin tahmin edilmesi yeni pazarların geliştirilmesi açısından önemlidir. REKMER olarak sunduğumuz piyasa araştırması danışmanlıkları şöyledir:

 

  • Fiyat Araştırmaları: Çeşitli fiyat düzeylerinde talep edilecek ürün miktarının belirlenmesi, maliyet analizleri, yurtiçi ve yurtdışı tedarik maliyetleri, kar marjı analizleri
  • Sektör Araştırmaları: Sektörlerin üretim ve gelişim planları, pazar yapısının ve koşullarının analiz edilmesi, sektörel fırsat ve tehditlerin belirlenmesi, sektörel projeksiyonların yapılması
  • Tüketici Araştırmaları: Tüketici alışkanlıklarının tespit edilmesi, tüketici istek, tercih ve ihtiyaçlarının belirlenmesi
ETKİ ANALİZİ Danışmanlığı
Kamu politikalarının, stratejik planların, yatırımların ve projelerin etkilerinin değerlendirilmesi konusu dünya genelinde her geçen gün önem kazanmaktadır. İleriye dönük kurum politikalarının belirlenmesinde ve karar alma süreçlerinde kanıta dayalı politika belirlemeye yardımcı olan etki analizi, proje ve yatırımların verimliliğini artırması açısından gerçekleştirilmesi gerekli bir analizdir. Türkiye’de bu konuda büyük bir eksikliği dolduran REKMER, her türlü yatırım ve projelerin başarısını ve ilerlemesini ölçecek bir etki analizi danışmanlığı sunmaktadır.

NELER BAŞARDIK?

Gerçekleştirdiğimiz proje ve yaptığımız yayınların rakamlarla kısa bir özeti;

DEN FAZLA PROJE

DAN FAZLA YAYIN

DEN FAZLA SINAV

Danışmanlık

Strateji, Piyasa Araştırması, Rekabet ve Etki Analizi Danışmanlığı’nın yanı sıra birçok alanda danışmanlık faaliyeti yürütüyoruz.

Proje Yönetimi

REKMER olarak ulusal ve uluslar arası hibe programları hakkında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

EĞİTİM

Öğrencilere verdiğimiz Girişimcilik Eğitiminin yanı sıra, Sektöre de Proje Yönetimi Eğitimleri, Liderlik Eğitimleri, PMI Eğitim Hizmetleri vermekteyiz.

Hızlı ve ETKİLİ

Nasıl Çalışıyoruz?

REKMER hızla değişen ve gelişen iş dünyasının karmaşık problemlerine çözüm üretmenin yanında, üniversite içindeki farklı disiplinleri bir araya getirerek, bütüncül bir yaklaşımla katma değeri yüksek projeler gerçekleştiriyoruz. Farklı disiplinler ve bölümlerden gelen akademisyenler ve öğrenciler REKMER bünyesinde gerçekleştirdikleri faaliyetler ile hem uygulamaya dayalı hem de uluslararası bilim toplumuna katkı sağlıyoruz.
SİZİ DİNLİYORUZ
Araştırıyoruz
ANALİZ EDİYORUZ
BAŞARIYA GİDEN YOLU ÇİZİYORUZ

İletİŞİME GEÇİN

Bir Sorunuz mu Var?

Formu doldurabilir

Formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz

 E-posta yollayabilir

rekmer@ybu.edu.tr

Bizi arayabilir

+90 312 466 7533 numaralı telefondan arayabilirsiniz

Veya ofisimize gelebilirsiniz

Cinnah Caddesi, No: 16, Çankaya, Ankara, Türkiye